Parcursul companiilor înregistrate în Republica Moldova

Pe parcursul celor 25 de ani de independenţă, sectorul privat al economiei Republicii Moldova a înregistrat atît perioade de de avînt cît şi perioade de recesiune. Cel puţin aşa arată datele din infograficul generat pe portalul idno.md, în baza datelor deschise despre companiile din Republica Moldova.

untitled36

Cele mai multe companii de după independenţă au fost înregistrate în anul 1995, circa 17 529 la număr. Începînd cu acest an, numărul companiilor înregistrate a înregistrat o tendinţă descrecătoare, de la 17 529 de companii înregistrate în anul 1995 la 10 435 companii înregistrate în anul 1998, şi la 5569 companii înregistrate în anul 2003.

Începînd cu anul 2003, datele arată o tendinţă crescătoare a numărului de companii înregistrate, cu 7 062 companii înregistrate în anul 2005, numărul maxim de companii înregistrate din 2003 pînă în prezent înregistrîndu-se în anul 2007, atunci cînd au fost înregistrate 10 862 de companii.

În perioada de după anul 2007, numărul companiilor înregistrate scade din nou, pină în anul 2010, an în care şi-au început activitatea 6 263 de companii noi. Începând cu anul 2010, se înregistrează o tendinţă statică, numărul companiilor variind puţin de la an la an, minimul de companii înregistrate în această perioadă fiind în anul 2016, cînd au fost înregistrate 5009 companii noi. Trebuie menţionat că în anul 2016, au fost înregistrate cele mai puţine entităţi economice de la independenţă pînă în prezent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *